BARDZO PROSIMY WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ KIEROWAĆ NA NOWY ADRES:

41-814 ZABRZE, ul. Gen. STANISŁAWA DĄBKA 17


 

 Działalność naszego studia to przede wszystkim wykonywanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dróg:

 •  krajowych, wojewódzkich,powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych dla osiedli,
 • zakładów produkcyjnych, stacji paliw, centrów handlowych, logistycznych i magazynowych, inwestycji deweloperskich,
 • salonów samochodowych, hoteli, restauracji, zajazdów itp.

Wykonujemy również projekty techniczne: 

 • parkingów, boisk i bieżni sportowych, makroniwelacji terenu, zjazdów publicznych i indywidualnych (wjazdów bramowych), zatok postojowych, taxi i autobusowych, ciągów pieszo-jezdnych, 
 • odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych, remontów cząstkowych dróg.

Ponadto firma zajmuje się zagadnieniami z zakresu inżynierii ruchu drogowego, takimi jak: 

 • projekty czasowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego (objazdów), docelowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego,
 • projekty modernizacji i przebudów skrzyżowań (m.in. ronda turbinowe),
 • projekty programów sygnalizacji świetlnych „wahadłowych”,
 • pomiary ruchu drogowego, symulacje przejezdności projektowanych układów drogowych,
 • obliczanie przepustowości skrzyżowań,
 • optymalizacje wykorzystania powierzchni parkingowych.


 Więcej szczegółów w zakładce  Oferta